Πρόγραμμα ενίσχυσης εργαζομένων της επιχείρησης ‘Οδυσσεύς Φωκάς Α.Ε.’

Free
View cart
Πρόγραμμα ενίσχυσης εργαζομένων της επιχείρησης ‘Οδυσσεύς Φωκάς Α.Ε.’

Ωφελούμενοι του προγράμματος θα είναι 1.100 άτομα* και συγκεκριμένα:

  1. 600 πρώην εργαζόμενοι της εταιρείας «ΟΔΥΣΣΕΥΣ ΦΩΚΑΣ Α.Ε.»
  2. 500 νέοι 15-29 ετών οι οποίοι βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης, κατάρτισης (NEETs: Not in Employment, Education, Training)

Στο πλαίσιο της δράσης θα υλοποιηθεί μία ολοκληρωμένη δέσμη ενεργειών που περιλαμβάνει:

Α. Επαγγελματική συμβουλευτική: Υποχρεωτική για όλα τα άτομα. Προσαρμοσμένη προσέγγιση και περιεχόμενο συνεδριών και υποστήριξης για κάθε ωφελούμενο. Για όσους συνεχίσουν στην ενέργεια «Προώθηση Επιχειρηματικότητας» αυτό το διάστημα θα εκπονηθεί «Business Plan». Το επίδομα ανά άτομο ανέρχεται σε 1.250 ευρώ και αντιστοιχεί σε υλοποίηση 25 ατομικών συνεδριών.

Β1. Κατάρτιση και πιστοποίηση (900 άτομα): με καταβολή εκπαιδευτικού επιδόματος για κάθε ωφελούμενο ύψους 1.800 ευρώ για κατάρτιση που αντιστοιχεί σε 300 ώρες.

Β2. Εξειδικευμένη κατάρτιση / επιμόρφωση (200 άτομα): (π.χ. παροχή μαθημάτων οδήγησης για απόκτηση επαγγελματικής άδειας οδήγησης κλπ). Το κόστος είναι 4.000 ευρώ ανά άτομο. Σε αυτή την περίπτωση δεν προβλέπεται καταβολή εκπαιδευτικού επιδόματος για τους ωφελούμενους.

Γ. Προώθηση επιχειρηματικότητας: η οποία δεν αποτελεί προκηρυσσόμενη Ενέργεια σε αυτό το πλαίσιο.

Δ. Επιδότηση κινητικότητας (100 άτομα*): Οι ωφελούμενοι πρόκειται να υποστηριχθούν για αλλαγή τόπου κατοικίας ως αποτέλεσμα της εξεύρεσης εργασίας σε άλλο τόπο, λαμβάνοντας κατ’ αποκοπή το ποσό των 2.000 ευρώ για την κάλυψη των αναγκαίων δαπανών.

Επιπλέον διευκρινήσεις θα περιλαμβάνονται στον οδηγό εφαρμογής, ο οποίος αναμένεται.

*Ο αριθμός των ατόμων καθώς και ο προϋπολογισμός ανά ενέργεια είναι ενδεικτικός, βασίζεται στην εγκεκριμένη πρόταση της ΕΥΕ ΕΚΤ και θα οριστικοποιηθεί με την επίσημη δημοσίευση της πρόσκλησης.

Για να κάνετε αίτηση στο προγράμμα, συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα, είτε απευθυνθείτε στα τηλέφωνα 2310-888314 και 2310.888316 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@kekdrasi.gr


Course Features

  • Lectures 1
  • Quizzes 1
  • Duration 300
  • Skill level All level
  • Language Ελληνικά
  • Students 0
  • Assessments Self
Πρόγραμμα σπουδών είναι άδειο
Free
View cart