Sorry, you can not purchase this course

Νέο πρόγραμμα επιδοτούμενης εργασίας ανέργων ηλικίας 18-24 στον τομέα Εφοδιαστική Αλυσίδα – Logistics και στον τομέα του Εξαγωγικού Εμπορίου

Free
Νέο πρόγραμμα επιδοτούμενης εργασίας ανέργων ηλικίας 18-24 στον τομέα Εφοδιαστική Αλυσίδα – Logistics και στον τομέα του Εξαγωγικού Εμπορίου

Το πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης, συμβουλευτικής υποστήριξης και πιστοποίησης προσόντων απευθύνεται σε ανέργους ηλικίας 18-24 ετών στον τομέα της εφοδιαστικής αλυσίδας – logistics και στον τομέα του εξαγωγικού εμπορίου προϊόντων.

Η συνολική υλοποίηση του προγράμματος ανέρχεται στις 380 ώρες, οι οποίες αντιστοιχούν σε:

 • 120 ώρες θεωρητικής κατάρτισης
 • 260 ώρες πρακτικής άσκησης

Επιπλέον το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

 • Πιστοποίηση προσόντων και δεξιοτήτων
 • Συμβουλευτική υποστήριξη για την προώθηση των ωφελούμενων στην απασχόληση

Το συνολικό εκπαιδευτικό επίδομα ανέρχεται στο ποσό των 1380 ευρώ.

Λήξη προθεσμίας υποβολής αιτήσεων ορίζεται η 11/11/2016

Δικαίωμα Συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής στη Δράση έχουν άνεργοι νέοι οι οποίοι πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις:

 • Να έχουν γεννηθεί από 1.1992 μέχρι και 31.12.1997.
 • Να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι.
 • Να είναι απόφοιτοι Υποχρεωτικής/Δευτεροβάθμιας/Μεταδευτεροβάθμιας/ Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
 • Να μην έχουν τη μαθητική, σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα.
 • Να έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο/φόρμα εξατομικευμένης παρέμβασης και να έχουν συμφωνήσει σε Ατομικό Σχέδιο Δράσης στο διάστημα του τελευταίου τετραμήνου πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν επίσης και όσοι έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο/φόρμα εξατομικευμένης παρέμβασης και έχουν συμφωνήσει σε Ατομικό Σχέδιο Δράσης προγενέστερα, με την προϋπόθεση ότι δεν έχουν συμμετάσχει σε καμία ενεργητική πολιτική απασχόλησης (δράση κατάρτισης ή απασχόλησης) κατά το διάστημα του τελευταίου εννιαμήνου πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής.
 • Κάθε ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα να υποβάλλει αίτηση συμμετοχής σε μια μόνο Διοικητική Περιφέρεια. Επισημαίνεται ότι δεν επιτρέπεται η εκ των υστέρων αλλαγή Διοικητικής Περιφέρειας

Κριτήρια Επιλογής – Μοριοδότηση

 • Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας
 • Ετήσιο εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό (εκκαθαριστικό φορολογικού έτους 2014)
 • Εκπαιδευτικό επίπεδο
 • Ειδικά κριτήρια (συνέντευξη)

Διαδικασία Επιλογής Ωφελουμένων

 • Συμπλήρωση και ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης στην ηλεκτρονική διεύθυνσηhttp://www.sbbe-edu.gr/web/guest/welcome
 • Αποστολή δικαιολογητικών στα γραφεία του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος.

Απαραίτητα Δικαιολογητικά

 • Επικυρωμένο αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας, διαβατήριο ή άλλο πιστοποιητικό ταυτοπροσωπίας.
 • Επικυρωμένο αντίγραφο του απολυτήριου, τίτλου σπουδών, πτυχίου ανώτατης εκπαίδευσης της Ελλάδας ή του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ.
 • Aντίγραφο του Εκκαθαριστικού της Εφορίας ατομικό ή οικογενειακό του φορολογικού έτους 2014.
 • Αντίγραφο της κάρτας ανεργίας του εν ισχύ ή Βεβαίωση ανεργίας.
 • Ατομικό σχέδιο δράσης. Αντί της προσκόμισης του Ατομικού Σχεδίου Δράσης γίνεται δεκτή και η Βεβαίωση Εξατομικευμένης Προσέγγισης του Ο.Α.Ε.Δ., η οποία πιστοποιεί ότι ο ωφελούμενος έχει περάσει τη διαδικασία της εξατομικευμένης παρέμβασης, στην οποία θα πρέπει να αναγράφεται και η ημερομηνία διεξαγωγής της (η ημερομηνία διεξαγωγής πρέπει να είναι στο διάστημα του τελευταίου τετραμήνου πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής). Σε περίπτωση που ο ωφελούμενος έχει συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο/φόρμα εξατομικευμένης παρέμβασης και έχει συμφωνήσει σε Ατομικό Σχέδιο Δράσης προγενέστερα του τελευταίου τετραμήνου πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στο πλαίσιο της παρούσας, υποχρεούται να υποβάλλει Υ/Δ ότι δεν έχει συμμετάσχει σε καμία ενεργητική πολιτική απασχόλησης (δράση κατάρτισης ή απασχόλησης) κατά το διάστημα του τελευταίου εννιαμήνου πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής.
 • Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/1986 προς τον Σύνδεσμο Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος στην οποία θα δηλώνεται ότι: (α) δεν έχει τη μαθητική, σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα, (β) αποδέχεται του όρους της πρόσκλησης, (γ) τα δηλωθέντα στοιχεία στην αίτηση είναι αληθή, (δ) τα προσκομισθέντα αντίγραφα των δικαιολογητικών είναι πιστά αντίγραφα των πρωτοτύπων

Για να κάνετε αίτηση στα επιδοτούμενα προγράμματα εργασίας, συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα, είτε απευθυνθείτε στα τηλέφωνα 2310-888314 και 2310.888316 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@kekdrasi.gr


Course Features

 • Lectures 1
 • Quizzes 1
 • Duration 380
 • Skill level All level
 • Language Ελληνικά
 • Students 0
 • Assessments Self
Πρόγραμμα σπουδών είναι άδειο